Vyhledávání

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY OD 9. 7. 2021

srdce

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY OD 9. 7. 2021


Od 9. 7. 2021 se z důvodu ochranných opatření našich klientů a Mimořádných opatření MZDR 1595/2021-6

mění návštěvní hodiny takto:

Pondělí + Středa + Pátek vždy od 13:00 do 17:30 hodin

Sobota + Neděle vždy od 10:00 do 17:30 hodin (i vycházky)

Stále platí objednávání návštěvy přes recepci.

Vstup má povolen pouze osoba, která:

    absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření (předloží potvrzení);

    absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (předloží potvrzení);

    byla naočkována proti onemocnění covid-19 (nejméně 14 dní, dle typu očkovacího schématu a dle doby uplynulé od očkování příslušnou dávkou) a doloží to

      národním certifikátem*;

    prodělala covid-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (předloží potvrzení);

    zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (měření teploty)

* Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal.

Národním certifikátem o provedeném očkování je dále certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID.

Návštěvy musí mít po celou dobu návštěvy nasazený respirátor FFP2 nebo KN95.

Neočkovaný klient musí mít ochranu dýchacích cest ve společných prostorech.

Klient s ukončeným očkováním nemusí nosit ochranu dýchacích cest.

Od 9. 7. 2021 do odvolání neprovádíme antigenní testování návštěv na recepci!

Děkujeme Vám, že dodržujete všechna nutná opatření a těšíme se na Vaši návštěvu.

Fotogalerie