Vyhledávání

ZÍSKALI JSME AKREDITACI MPSV ČR PRO KVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÍSKALI JSME AKREDITACI MPSV ČR PRO KVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Vytvořili jsme vzdělávací program pro kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách a náš vzdělávací kurz byl schválen Akreditační komisí Ministerstva práce a sociálních věcí. Náš vzdělávací kurz má celostátní platnost a je plnohodnotným základním 150 hodinovým kvalifikačním kurzem podle zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nebylo to jednoduché, ale máme z toho radost! Na 4 roky jsme se stali akreditovaným vzdělávacím zařízením! Plníme tím další postupný cíl rozvoje - a jdeme dál.

Fotogalerie