Vyhledávání

Chci pomáhat

srdce

Chci pomáhat


DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Uvítáme každou pomocnou ruku. Jestli jste z Chocně, můžete nám pomoci posekat trávu nebo uklidit sníh, ale ještě více nás potěší, když budete trávit trochu svého volného času s našimi seniory. Budou vděční za každou partii šachu nebo karet, za rozhovor, za přečtení povídky, za vyvezení na procházku. Dobrovolník je každý, kdo věnuje svůj čas nezištné službě druhým – a my jsme připraveni vás jako dobrovolníka zaevidovat, pojistit a pomoci vám do dobrovolnické role co nejjednodušeji a nejpohodlněji vplout. Budete pro nás velkou pomocí, které si budeme vážit.

Více informací:

Dana Vacková, DiS.,
asistentka ředitele

vackova@zspchocen.cz 

+420 736 704 598